skip to content

Welkom

De huisregels van kinderdagverblijf Zoem Zoem:

Zoem Zoem biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarin naast een goede verzorging van het kind ook wordt gestreefd naar een sfeer van warmte en creativiteit, waar kinderen zich op hun gemak voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt ook uitgegaan van het eigen tempo van het kind, gebaseerd op respect voor de eigenheid van het kind.

Mini-crèche Zoem Zoem is bedoeld voor ouders die hoge kwaliteitsnormen stellen en de toegevoegde waarde van ons als kinderdagverblijf weten te waarderen. Wij streven naar continu kwaliteitsverbetering om de kwaliteit optimaal te kunnen waarborgen.

 

 

 

Verantwoordelijke
Aurelie Ruta (°1981)

Aurelie

Mama van Kyano (°2003)

Kyano

 en van Gioia (°2006)

Gioia

 

Events Vicky (°1983) mama van Lenthe